GULIAN VAN NIEROP

bariton

Gulian behaalde onlangs cum laude zijn Bachelordiploma in Zang en Koordirectie. Hij zingt nu regelmatig in oratorium- en operaproducties en was een van de oprichters van het succesvolle Olga Vocal Ensemble. Hij bezit ook een Bachelor in de Biomedische Wetenschap en bestudeert in zijn vrije tijd nog altijd graag medische handboeken.