HAARLEMS STUDENTEN KOOR

Het Haarlems Studenten Koor is een koor voor jongeren van 17 tot ongeveer 30 jaar, die van zingen houden. Het koor heeft als doel op hoog niveau muziek te maken.
Het genre bestaat uit klassieke en moderne koorwerken, zowel korte a capella stukken als langere stukken met solisten en orkest. De zetting van het koor is vierstemmig: sopraan, alt, tenor en bas.
Het koor bestaat momenteel uit iets minder dan dertig mensen, waarvan de meerderheid afkomstig is uit Haarlem. Niet alle leden studeren; sommigen moeten nog aan hun studie beginnen, anderen zijn er al mee klaar. Maar ook wie niet studeert is van harte welkom.
Het Haarlems Studenten Koor is opgericht in 2008. Sinds de oprichting zijn steeds meerdere projecten per jaar gerealiseerd. Elk jaar wordt een (jonge) componist gevraagd iets te componeren voor het zomerconcert. Soms wordt er samengewerkt met andere studentenkoren; zo is het Requiem van Brahms opgevoerd i.s.m. het VU-koor, en het Requiem van Verdi met Collegium Vocale uit Leiden. Het HSK vindt het een uitdaging klassieke muziek steeds op nieuwe wijze te brengen; in de open lucht, met dans, hapjes, videobeelden, zelf gecomponeerd, vanuit een samenwerking met dichters uit de gehele wereld… Samen met de koorleden zoeken we steeds naar manieren het klassieke repertoire opnieuw vorm te geven. Maar het belangrijkste is… We houden van zingen!

Het Haarlems Studenten Koor staat onder leiding van Reyer Ploeg.